Quality means doing it right when no one is looking

SDE+ subsidie 2019

Whow: Het budget van de voorjaarsronde van de SDE+ 2019 wordt niet volledig benut. Er zijn te weinig aanvragen gedaan. In totaal was er voor 5.175 projecten met zonnepanelen – goed voor 2.921 megawattpiek – een aanvraag. Dit jaar volgt nog 1 ronde in het najaar en volgend jaar zal de regeling versoberen, dus nu