Quality means doing it right when no one is looking

SDE+ subsidie 2019

Whow: Het budget van de voorjaarsronde van de SDE+ 2019 wordt niet volledig benut. Er zijn te weinig aanvragen gedaan. In totaal was er voor 5.175 projecten met zonnepanelen – goed voor 2.921 megawattpiek – een aanvraag. Dit jaar volgt nog 1 ronde in het najaar en volgend jaar zal de regeling versoberen, dus nu

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Vanaf 1 juli 2019 gaan Gemeentes hier strikter op handhaven. Solarinq kan u helpen aan deze informatieplicht