Quality means doing it right when no one is looking

Tien voordelen van Zonnepanelen

Nu we meer thuis zijn kan het een goed idee zijn uw sluimerende plan voor zonnepanelen op te pakken. De huidige periode is bij uitstek geschikt om te komen tot een goed plan en de zonnepanelen voor het begin van het nieuwe zonneseizoen te installeren, direct profijt! Neem eens contact op voor onafhankelijk advies. Tien

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren. Vanaf 1 juli 2019 gaan Gemeentes hier strikter op handhaven. Solarinq kan u helpen aan deze informatieplicht