Quality means doing it right when no one is looking

Heeft u een bestaand zonnedak en wilt u uitbreiden? SolarinQ verzorgt desgewenst een haalbaarheidsstudie om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om uiteindelijk te komen tot een business case. Uitbreiding kan door meer panelen op het bestaande dak te leggen of door bijvoorbeeld uitbreiding van uw bedrijfspand.