Quality means doing it right when no one is looking

SolarinQ is inzetbaar voor het hele palet aan werkzaamheden wat binnen energiecoöperaties wordt uitgevoerd. Hierbij kan het gaan om meedenken over burgerparticipatie, haalbaarheidsstudie, creatieve projectinvulling, project assistentie, voorbereiden en bijdragen aan informatieavonden.