Quality means doing it right when no one is looking

Ik ben inzetbaar voor het hele palet aan werkzaamheden wat binnen energiecoöperaties wordt uitgevoerd. Hierbij kan het ook gaan om een burger- of buurtinitiatief. Denk aan meedenken over burgerparticipatie, haalbaarheidsstudie, creatieve projectinvulling, project management, voorbereiden en bijdragen aan informatieavonden.