Quality means doing it right when no one is looking

Voor veel gemeentes is het lastig invulling en uitvoering te geven aan de klimaat doelstellingen en de energietransitie. Rond het thema zonne-energie kan SolarinQ een waardevolle bijdrage leveren. Ik denk dat het zaak is zo veel mogelijk bestaande daken van bedrijfspanden te voorzien van PV panelen, er is een enorm aan potentieel dakoppervlak beschikbaar! Dit kan nu en relatief snel, het heeft direct effect, echter hoe stimuleren we ondernemers deze stap te maken en hoe kan de gemeente daar bij helpen? SolarinQ helpt graag bij het bepalen van een strategie en het uitvoeren hiervan.