Quality means doing it right when no one is looking

Voordat u een financiering verstrekt wilt u weten of het een gezond en rendabel project is. Dat het op kan brengen wat is berekend en dat alle aspecten die van belang zijn voor het rendement en de levensduur van het project zijn meegenomen. SolarinQ verzorgt desgewenst een design verification ter beoordeling van het project zodat een weloverwogen beslissing genomen kan worden.