Quality means doing it right when no one is looking

Als verzekeraar wilt u weten wat het risico is dat u loopt bij het accepteren van een aanvraag. SolarinQ verzorgt een review van het project waarbij alle aspecten die van belang zijn voor de risico bepaling worden geëvalueerd.