Quality means doing it right when no one is looking

TERUG

Visie
Een belangrijke opgave binnen de energietransitie is het opwekken van voldoende duurzame energie. Ik ben er van overtuigd dat energie uit de zon de meest duurzame en bestendige oplossing is. Alle andere vormen van opwekking zijn niet- of minder duurzaam en/of eindig. Naast mooie grondgebonden projecten wil SolarinQ gebruik maken van het enorme potentieel aan dakoppervlak wat er in Nederland beschikbaar is. Om grootschalige PV projecten op daken te realiseren hoeven we niet te wachten, dit kan sneller dan nu gebeurd.
SolarinQ wil deze visie omzetten in daden en realiseren door partijen te informeren, enthousiasmeren, inzicht en opties te geven. SolarinQ vindt het belangrijk dit als volledig onafhankelijke partij te doen.

ISC
Een Independent Solar Consultant (ISC) is een ervaren professional die niet gebonden is aan enig bedrijf wat belang heeft bij de realisatie van uw project.  Een ISC helpt u bij het navigeren door de talloze opties die beschikbaar zijn in de markt en kan uw project op een objectieve manier evalueren. Er zijn zeer weinig écht onafhankelijke Solar Consultants beschikbaar die kunnen helpen met uw zonne-energie project. De meeste werken voor zonne-energiebedrijven zoals projectontwikkelaars en leveranciers die er belang bij hebben hún oplossing te verkopen. Het inhuren van een onafhankelijke partij is de enige manier om ervoor te zorgen dat de informatie objectief en volledig is. Het bespaart u ook tijd en energie doordat er minder evaluaties door verschillende partijen ter plaatse nodig zijn en het aantal vervolggesprekken en e-mails wordt verminderd. SolarinQ kan het hele traject voor u uit handen nemen, van een haalbaarheidsstudie tot leverancierselectie en projectcoördinatie vóór- en tijdens de bouw. Hierdoor kunt u zich richten op waar u goed in bent, uw bedrijf!

Samenwerking
SolarinQ heeft een samenwerking opgezet met diverse onafhankelijke professionals, ieder met zijn eigen kennisgebied. Hierdoor is er altijd toegang tot de -voor uw project of vraag- benodigde specialismen en kennis. Samen met mijn partners en kennisleveranciers hebben we een slagvaardig en volledig onafhankelijk team van enthousiaste professionals, dat graag bijdraagt aan de energietransitie.