Quality means doing it right when no one is looking

SolarinQ heeft een samenwerking opgezet met diverse onafhankelijke professionals, ieder met zijn eigen kennisgebied. Hierdoor is er altijd toegang tot de -voor uw project of vraag- benodigde specialismen en kennis. Samen met mijn partners en kennisleveranciers hebben we een slagvaardig en volledig onafhankelijk team van enthousiaste professionals, dat graag bijdraagt aan de energietransitie. Een belangrijke onafhankelijke partner en kennisleverancier is de firma ENTEK NV gevestigd in Antwerpen. Zij richten zich hoofdzakelijk op opbrengst optimalisatie door middel van remote monitoring, preventief onderhoud, service en site audits van bestaande installaties.