Quality means doing it right when no one is looking

TERUG

Even voorstellen
Met een rugzak vol kennis en ervaring op het gebied van Project Management, Sourcing, Quality en meer, opgedaan bij General Electric (GE) was het in 2018 tijd om de bakens te verzetten. Mijn interesse voor de energietransitie heeft er toe bijgedragen dat ik eens breder ben gaan kijken. Ik merkte dat ik het enorm interessant vind hier meer over te leren en meer mee te gaan doen. Door beurzen te bezoeken ben ik onder andere in contact gekomen met Ben van Ham, mede eigenaar van de firma ENTEK in België. Door zijn visie als onafhankelijke partij heeft hij mij geïnspireerd ook op deze manier te gaan werken. Zij zijn mijn kennisleverancier en we besloten een samenwerking aan te gaan. In 2018 heb ik de studie PVSyst gevolgd en het certificaat behaald. PVSyst is toonaangevende 3D software voor het modelleren en compleet doorrekenen van zonneprojecten. Ook heb ik veel gelezen, workshops gevolgd en conferenties bezocht. Inmiddels heb ik een mooi nieuw netwerk en informatie en kennis verzameld voor zeker 3 teamleden: Me, Myself and I.

Achtergrond
SolarinQ is ontstaan uit mijn brede interesse voor de energietransitie zoals die voortkomt uit het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen, waaronder Nederland, is ondertekend.
Elk land neemt eigen maatregelen om deze doelstellingen te halen waarbij er in Nederland voor is gekozen om dat met elkaar te doen. Dit gebeurd door het sluiten van een Klimaatakkoord waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen samen afspraken maken.
De energietransitie is een groot overkoepelend thema waar ontzettend veel gebeurd, veelal gericht op duurzame oplossingen en ontwikkelingen op de langere termijn. Complicerende factor is dat we in Nederland naast de klimaat doelstellingen tevens de doelstelling hebben vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dit is voornamelijk ingegeven door de problemen rond de gaswinning in Groningen.
Al deze factoren samen maken dat we steeds méér elektriciteit gaan gebruiken.