Quality means doing it right when no one is looking

TERUG

Even voorstellen
SolarinQ is ontstaan uit mijn brede interesse voor de energietransitie zoals die voortkomt uit het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen, waaronder Nederland, is ondertekend.
Elk land neemt eigen maatregelen om deze doelstellingen te halen waarbij er in Nederland voor is gekozen om dat met elkaar te doen. Dit gebeurd door het sluiten van een Klimaatakkoord waarin overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen samen afspraken maken.
De energietransitie is een groot overkoepelend thema waar ontzettend veel gebeurd, veelal gericht op duurzame oplossingen en ontwikkelingen op de langere termijn. Complicerende factor is dat we in Nederland naast de klimaat doelstellingen tevens de doelstelling hebben vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Dit is voornamelijk ingegeven door de problemen rond de gaswinning in Groningen.
Al deze factoren samen maken dat we steeds méér elektriciteit gaan gebruiken. Wij richten ons op toepassing van zonnepanelen en dan met name op bedrijfspanden. Er is een enorm potentieel dat onbenut blijft. Laten we ook zeker deze daken vol leggen waar het kan, naast de grondgebonden projecten.