Quality means doing it right when no one is looking

TERUG

Een belangrijke opgave binnen de energietransitie is het opwekken van voldoende duurzame energie. Ik ben er van overtuigd dat energie uit de zon de meest duurzame en bestendige oplossing is. Alle andere vormen van opwekking zijn niet- of minder duurzaam en/of eindig. Naast mooie grondgebonden projecten wil SolarinQ gebruik maken van het enorme potentieel aan dakoppervlak wat er in Nederland beschikbaar is. Om grootschalige PV projecten op daken te realiseren hoeven we niet te wachten, dit kan sneller dan nu gebeurd.
SolarinQ wil deze visie omzetten in daden en realiseren door partijen te informeren, enthousiasmeren, inzicht en opties te geven. SolarinQ vindt het belangrijk dit als volledig onafhankelijke partij te doen.