Quality means doing it right when no one is looking

Een belangrijke fase in uw project is de oplevering van de gehele installatie. SolarinQ voert graag een inspectie uit om er zeker van te zijn dat alles correct is uitgevoerd, overeenkomstig de opdracht en technische specificaties. Een rapport van deze inspectie geeft u alle details en zo nodig een lijst met restpunten.