Quality means doing it right when no one is looking

Behalve project coördinatie verzorgt SolarinQ desgewenst voortgangsinspecties tijdens de installatie fase, zowel voor wat betreft planning als technische correctheid van het installatiewerk.